text.skipToContent text.skipToNavigation
Produktinformation

550MW+ är den kalldragna versionen av 520MW+. Den sistnämnda är ett s k M-Steel® där man förutom behandling med kalcium uppnår ytterligare förbättring av skärbarhet genom förhöjd svavelhalt. Stålet är mikro-legerat med en liten tillsats av vanadin. Dessutom för 550MW+ blir skärbarheten ännu bättre tack vare kalldragningen. 550MW+ är ett gångbart alternativ till blylegerade automatstål ifall man vill undvika kontamination från bly i verkstaden.

Om man bortser ifrån svaveltillsatsen, liknar den kemiska analysen av 550MW+ stålet S355J2C +C som standardiseras i SS-EN 10077 - 2 och med de (utgångna) SS-beteckningarna 2172 och 2174. Tack vare vanadintillsatsen är dock sträckgränsen för 550MW+ signifikant högre. Dessutom och till skillnad från S355J2C +C är Charpy-V slagsegheten för 550M garanterad till 27 Joule eller bättre vid +20°C.

Diametertoleransen för 550MW+ i form av kalldragen rundstång är god, nivå h9 enligt definitionen i ISO 286 - 2. Dessutom är rakheten betydligt bättre än för 520MW+ varmvalsad stång och pilhöjden är som mest 0,001 gånger stångens längd.

Svetsbarheten av 550MW+ är begränsad till följd av den höga halten svavel. Däremot är maskinbearbetbarheten utmärkt speciellt i jämförelse med S355J2C +C.

Om applikationen kräver en slitstark yta går 550MW+ att såväl sätthärda som nitrerhärda med goda resultat. Dessutom kan hållfastheten höjas genom härdning och anlöpning men då fordras tillräckligt snabb kylning (helst i vatten eller polymert kylmedel) vid härdning.

Produktdetaljer
Stäng Bearbetningsalternativ

Välj kapningstyp

Notera: Pris för kapning och ytbehandling tillkommer i varukorgen.
Stäng Leveransalternativ
Dagens datum Valt lev. datum Tillgängligt lev. datum