text.skipToContent text.skipToNavigation
Produktinformation

E470 är ett lågkolhaltigt stål som har mikro-legerats med vanadin och där beteckningen ”E” hänvisar till rörformat. Stålet har betydligt högre hållfasthet än ämnesrör i vanliga konstruktionsstål typ E355. Trots den höga hållfastheten bibehålls god svetsbarhet, och stålet är lätt att maskinbearbeta. Lagerprogrammet består av ämnesrör dels i stål E470, dels i stål 280. Ämnesrör i 280 karaktäriseras av snävare analys, bättre mekaniska egenskaper och finare toleranser än motsvarande rör i E470. 

E470 i form av varmvalsade sömlösa ämnesrör är standardiserat i SS-EN 10294 - 1. Närmaste (utgången) SS-beteckningen är 2142. 280 är snarlik E470 men karaktäriseras av snävare kemisk analys. Sträck- och brottgränsen för E470 varierar mellan 470 - 430 MPa respektive 650 - 500 MPa beroende på väggtjocklek. För 280 ligger samma hållfasthetsvärden 5 à 10 % högre och dessutom är förlängningen bättre. 

Toleranser för yttre diameter och vägg för varmvalsade rör i E470 definieras i SS-EN 10294 - 1. 280-rör har något tätare toleranser. En viktig parameter är vilken färdigmått såväl utvändigt som invändigt som kan uppnås efter maskinbearbetning. Dimensionerna som är möjlig att erhålla stipuleras i SS-EN 10294 - 1 för såväl yttre som inre centrering. De angivna beteckningarna avser utvändig centrering och följer SS-EN 10294 - 1. De första 2/3 sifforna anger störst garanterad yttre diameter och de sista 2/3 minst garanterad inre diameter. Dessa garanterade dimensioner gäller över en längd som är den minsta av 3 gånger yttre diameter eller 200 mm. För invändig centrering är de garanterade dimensionerna efter bearbetning i allmänhet något mindre. 

SS-EN 10294 - 1 fastställer även rakhet och pilhöjden skall vara högst 0,001 gånger längden. 

Önskas garantier för slagseghet kan såväl E470 som 280 normaliseras med goda resultat. Dock är en viss sänkning av såväl sträck- som brottgräns att förvänta efter en sådan värmebehandling. 

Produktdetaljer
Stäng Snabborder
Stäng Bearbetningsalternativ

Välj kapningstyp

Notera: Pris för kapning och ytbehandling tillkommer i varukorgen.
Stäng Leveransalternativ
Valt datum Delleverans möjlig


Logga in

Jag har glömt mitt lösenord

Det glädjer oss att du vill bli kund hos oss. För att du som företagskund ska kunna handla av oss behöver du ansöka om ett kundkonto.

Ansök om kundkonto

*Notera att vi enbart säljer till företagskunder, tyvärr ej till privatpersoner. Ansökningar utan organisationsnummer kommer ej att behandlas.